České pivo – klenot České republiky

Dovolujeme si vás informovat o vzniku a možnosti využívání nového propagačního videa Ministerstva zemědělství o českém pivu. Prezentační videospot nese podtitul České pivo – klenot České republiky a vznikl pod záštitou Ministerstva zemědělství ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven, členem platformy AMSP ČR Fandíme řemeslu, za účelem propagace českého piva na zahraničních veletrzích a výstavách, pivních festivalech, českých dnech apod. V tříminutovém spotu je zobrazena historie i současnost českého pivovarnictví, proces výroby piva od sklizně surovin, přes kontrolní laboratoř, vaření až po samotnou distribuci, důraz je kladen na unikátnost produktu a také tradici české hospody, a to vše za doprovodu skladby Leoše Janáčka.

Video je zhotoveno v 9 jazykových variantách (titulky v češtině, angličtině, němčině, španělštině, portugalštině, francouzštině, ruštině, čínštině a japonštině) a naleznete jej na stránkách Ministerstva zemědělství v sekci Proexportní okénko: ZDE