Bariéry podnikání v malých restauracích

AMSP ČR zveřejnila průzkum na téma “Bariéry podnikání v malých restauracích”, který realizovala společně s výzkumnou agenturou IPSOS. metoda sběru dat: CAWI cílová skupina: provozovatelé pohostinství datum sběru dat: 28. 3. – 10. 4. 2017 PRŮZKUM KE STAŽENÍ: http://www.amsp.cz/uploads/dokumenty_2017/TZ/Bariery_podnikani_malych_restauraci_vyslekdy_pruzkumu.pdf