Byrokracie malých provozoven

Aktuální stav:

Administrativa spojená s vybudováním malých provozoven a průběžné kontroly ze strany státu začínají být pro drobné podnikatele spolehlivou bariérou, proč se do živnosti raději nepouštět.

AMSP ČR připravila přehled nutných povolení pro zahájení cukrárny s malou výrobnou a kavárnou a dále přehled všech typů státních kontrol, které mohou jejich majitelé očekávat po zahájení podnikání. Výsledkem je, že před zahájením provozu potřebuje podnikatel získat kladné stanovisko, příp. musí ohlásit svoji činnost u 15-20 státních institucí. Během běžného provozu tak může podnikatel očekávat dokonce 20-30 typů kontrol od státních úřadů.

Změna užívání, stanovisko odborů hygienické stanice, stanoviska hasičů, památkové péče, odboru životního prostředí, souhlas Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, vypracování analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů pro výrobu a prodej potravinářských produktů a dalších nejméně deset stanovisek a povolení potřebuje malý provozovatel cukrárny s výrobnou před startem svého podnikání.

To je ale pouze začátek, protože pokud bude mít dotyčný živnostník štěstí, že vše obdrží, pak jej čekají průběžné kontroly od Státní hygienické stanice, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, orgánů ochrany veřejného zdraví, několik typů kontrol od České obchodní inspekce, Státního úřadu inspekce práce, nechybí ani Česká inspekce životního prostředí, kontroly požární ochrany, kolektivních správců autorských děl a dalších skoro dvaceti státních cifršpionů.

Navrhovaná opatření:

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR proto připravuje návrh zjednodušení administrativy, kterým by se zásadně zjednodušil povolovací, ohlašovací i kontrolní režim. Ten by spočíval v tom, že jedno ministerstvo by požadovalo po jedné provozovně pouze jednu povinnost. Každý resort by musel všechna svoje stanoviska a povolení vyřídit v rámci jedné žádosti podnikatele, stejně tak by v rámci běžného provozu musely všechny organizace spadající pod jedno ministerstvo provést pouze jednu průběžnou kontrolu v roce. Malému podnikateli by se tak doba, potřebná pro komunikace se státem snížila o polovinu. Návrh AMSP ČR je nyní v pracovní skupině MPO pro snižování administrativy, současně AMSP ČR připravila pro všechny parlamentní stany stanovisko a žádost o podporu navržených kroků, příp. jejich úpravu.