Využívání stravenek

Aktuální stav
Na jaře 2017 jsme si udělali průzkum mezi 570 majiteli restaurací. Z něj vyplývá, že mírná většina provozovatelů restaurací považuje stravenky za důležité pro své podnikání. Jako hlavní důvod provozovatelé restaurací uváděli, že stravenky motivují zákazníky, aby chodili na obědy častěji. Podnikatelé ve stravovacích službách dále zmiňovali, že jim stravenky zvyšují tržby během oběda a že pomáhají přivádět nové zákazníky, kteří by jinak nepřišli.
Přesto je řada provozovatelů restaurací nespokojených s fungováním systému stravenek. Více než 65% respondentů by uvítalo zpřesnění užívání stravenek, tj. aby za stravenky šlo nakupovat pouze jídlo v restauracích nebo potraviny k přímé spotřebě v maloobchodě.

Navrhovaná opatření
Na základě názorů provozovatelů malých restaurací zaujímá platforma Moje restaurace ke stravenkám následující stanovisko. Stravenky nemají sloužit jako platební prostředek, tedy jako alternativní měna vedle peněz v hotovosti a platební karty. Stravenky mají sloužit k pořízení jídla během pracovní směny. Mají tedy motivovat zaměstnance k pravidelnému obědvání v restauracích. Pro provozovatele restaurací tedy nemají představovat pouhý platební prostředek, ale skutečný nástroj pro podporu jejich podnikání.
Platforma Moje restaurace je názoru, že stát by měl i nadále daňově podporovat zaměstnanecké stravování včetně stravenek, a tím i podnikání v pohostinských službách. Primárním důvodem je motivace zaměstnanců využívat přirozeného režimu stravování v průběhu pracovní doby, což má v důsledku vliv na jejich zdraví i výkonnost. Dalším důvodem je fakt nepřímé podpory malých provozovatelů stravovacích zařízení, pro která jsou hosté, využívající stravenky, zejména v době oběda důležitým zdrojem, v mnoha případech by dokonce jejich úbytek znamenal jejich likvidaci. Konečně je třeba zmínit i to, že stravenky jsou stále nejčastějším benefitem, který poskytují malé a střední firmy svým zaměstnancům.
Platforma Moje restaurace se však jasně vymezuje proti tomu, aby stravenky byly zneužívány. A to nákupem čehokoliv, co neslouží k pravidelnému obědvání. Stravenky nemohou sloužit k nákupu nepotravinového zboží například u trhovců, ani k pořizování měsíčních nákupů v hypermarketech.
Navrhujeme proto omezení částky placené stravenkami za jeden nákup, a to do výše 200 Kč, což odpovídá částce, která by neměla přesáhnout pořízení běžného oběda včetně polévky a nápoje. Dále jsme pro jasné vymezení účelovosti stravenek – tedy aby za ně bylo možné nakupovat především jídlo v restauraci. A zároveň by měl mít subjekt, který stravenky přijímá, smlouvu s vydavatelem stravenek, aby nebyla účelovost stravenek porušována.

Aktuální průzkum k problematice stravenek – http://www.moje-restaurace.cz/index.php/temata/vyuzivani-stravenek/