Ministerstvo zdravotnictví představilo hygienická pravidla k další vlně rozvolňování přijatých opatření od 25. května 2020

Resort zdravotnictví připravil další hygienická pravidla pro provozy, které bude možné od 25. května opět otevřít. Týká se to zejména vnitřních prostor stravovacích provozů, hotelů, kempů a dalších ubytovacích zařízení, otevírají se vnitřní prostory hradů a zámků, zoologické a dendrologické zahrady nebo koupaliště. Konání hromadných akcí bude možné až pro 300 osob ve stejný čas. Povolují se také návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení.  T7ká se restaurací, kaváren, hotelů, penzionů, venkovních kempů, pořádání konferencí, taxislužeb, živností, při kterých je porušována integrita kůže, vnitřních prostor zoologických, botanických a dendrologických zahrad, hradů, zámků, přírodních a umělých koupališť, saun, wellness center, pořádání hromadných akcí, návštěv v zařízeních sociálních či zdravotnických služeb, tréninku sportovců, školení a vzdělávání.

Bližší informace a letáky zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/specifikace_pokyny_2505.pdf

Letáky: https://koronavirus.mzcr.cz/

Kde musím mít roušku: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/kde_musim_mit_rousku_2505.pdf

Restaurace, kavárny, bary: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/restaurace_2505.pdf

Koupaliště: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/na_koupaliste_bezpecne_2505.pdf